Rozsah činností

 • Energetické poradenstvo – prostredie stavieb
 • Technické zariadenia budov
 • Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
 • Štruktúrované kabeláže
 • TV – R – SAT rozvody, dátové rozvody, ozvučenie priestorov, vchodové systémy
 • Elektroinštalácie NN, dodávka materiálu, prevedenie montáže
 • Montáž elektrických zariadení *
 • Oprava elektrických zariadení *
 • Údržba elektrických zariadení *
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov  – revízie*
 • Elektrické rozvádzače
 • Inštalácia elektronických zabezpečovacích systémov JABLOTRON
 • Montáž a údržba kamerových systémov domových i priemyselných
 • Prevádzkovanie TS na základe licencie – projekcia, montáž, údržba, revízie a opravy

*Objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000V

Pre viac informácii sa so mnou prosím skontaktujte –  telefonicky alebo e-mailom.

cropped-elektromhskkk.png

Translate »