Marián Hruška – ELEKTRO

Marián Hruška ELEKTRO
- začiatok samostatnej činnosti 25.3.1999
Venujem sa oblasti MN a NN. V uvedenej oblasti uprednostňujem kvalitný výber materiálov a komponentov pre danú problematiku a riešenie jednotlivých projektov, ako aj názor investora, zákazníka a celkové ekonomické zhodnotenie, pre cenovú dostupnosť konkrétneho riešenia. Dlhoročná spolupráca so silnými partnermi v oblasti dodávok materiálov, garantuje kvalitu a zaručenú spoľahlivosť EZ po celú dobu ich životnosti. Profesionálne riešenia sú zrejmé i z komplexného rozsahu činností, ktorým sa po celú dobu trvania venujem. MH.

Marián Hruška ELEKTRO
Kornica 1258
IČO: 36 943 801
IČ DPH: 1020087618
bankové spojenie :
SLSP pobočka TURZOVKA
SK13 0900 0000 0003 1046 1558

Preklad

Translate »